TEL: 0344 – 69 12 52

Voet-pool Maurik
Voet pool Maurik

Spelregels

Vooraf:

Het spel wordt alleen op de officiële Voetpooltafel gespeeld met de speciaal ontworpen en geprepareerde voetpool ballen. Tijdens het spel mogen alleen de spelers en eventuele scheidsrechter op het veld staan of lopen. Tijdens een schot staat alleen de actieve speler op het veld. De andere spelers en eventuele toeschouwers mogen wel op de rand staan maar niet op het veld.

Doel van het spel:

2 spelers of teams nemen het tegen elkaar op. Het doel is om iedere beurt minimaal 1 poolgoal te scoren met een gekleurde bal (hele of halve) door er met de witte bal tegenaan te schieten. De ene speler of team heeft de hele (bal 1-7) de andere de halve (bal 9-15). Als alle objectballen (heel of half) zijn gescoord moet de zwarte bal (nummer 8) worden gescoord in de juiste, vooraf aangegeven, poolgoal. Zodra deze bal correct wordt gescoord is deze speler/dit team de winnaar.

Begin van het spel:

Alle gekleurde ballen gaan in de driehoek. De zwarte bal ligt in het midden op de stip. Rechtsachter ligt een hele, linksachter ligt een halve. De rest van de volgorde maakt niet uit. De ballen liggen zo strak mogelijk tegen elkaar aan. De witte bal wordt vanaf de beginspot tegen de gekleurde ballen aangeschoten (De aftrap). Als er tenminste 1 gekleurde bal in een poolgoal verdwijnt mag de speler verder spelen. Hij mag nu nog steeds kiezen of hij voor de hele of de halve gaat. Pas zodra er een volgende bal wordt gescoord door een speler is de keuze voor heel of half definitief. Als er geen bal wordt gescoord bij de aftrap dan gaat de andere speler/het andere team verder vanaf de plek waar de witte bal dan ligt. Als er een fout wordt gemaakt tijdens de aftrap of voordat bepaald is met welke ballen (heel of half) je gaat spelen, begint de tegenstander steeds vanaf de beginspot. De bal dient naar voren gespeeld te worden, ballen achter de beginspot mogen nu nog niet gescoord worden.

De beurt eindigt indien:

 • Er geen objectbal wordt gescoord in een poolgoal.
 • 
Er een fout wordt gemaakt.

Een fout wordt begaan indien:

 • De witte bal geen gekleurde bal raakt
 • De witte bal eerst een gekleurde bal van de tegenstander raakt of de zwarte terwijl er nog eigen gekleurde ballen liggen.
 • De witte bal in 1 van de poolgoals verdwijnt.

Het is tevens een fout als het schot niet correct wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld:

 • 
Als de witte bal 2 x wordt geraakt terwijl die geschoten wordt.
 • 
Als er tijdens de wedstrijd een gekleurde bal wordt geraakt, behalve door de witte bal.
 • 
Als er nog ballen in beweging zijn terwijl er al een volgend schot wordt gedaan.
 • 
Als er een bal van de tafel valt.
 • 
Als de witte bal geraakt wordt of gespeeld wordt met iets anders dan de voet of het hoofd.

Als er een bal van tafel valt van de speler/team die op dat moment aan de beurt is dan wordt de bal teruggeplaatst op de spot. Als het een bal van de tegenstander is dan wordt de bal beschouwd als gescoord en verdwijnt hij in 1 van de poolgoals.

Indien er een fout wordt gemaakt, wisselt niet alleen de beurt, de tegenstander mag de bal dan overal op de tafel neerleggen en mag zowel naar voren als naar achteren spelen!

Een wedstrijd wordt verloren indien:

 • 
De zwarte bal (nummer 8) erin wordt gespeeld terwijl er nog eigen object ballen op tafel liggen.
 • De zwarte bal in een ander poolgoal verdwijnt dan degene die je hebt aangewezen.
 • De zwarte bal van de tafel valt.
 • De zwarte bal gescoord wordt in combinatie met een fout.

Start typing and press Enter to search